Realizacja zamówienia: 24 godzin
Wysyłka: Wysyłka gratis!

Translation into the English language is available below.

| PL |

Zarys Fabularny

Czerwiec 2018

W ostatnich miesiącach wartość rynkowa wysokokalorycznego minerału energetycznego Asinus wzrosła do wartości zagrażającej stabilności rynku międzynarodowego. Nikozja, jako państwo posiadające największe złoża naturalne tego minerału, jest ubogim państwem leżącym pomiędzy dwoma supermocarstwami – Anamurem oraz Republiką Siras. Pomimo swojego bogactwa w surowce naturalne, Nikozja nie posiada technologii pozwalającej na wydobycie oraz rafinację Asinusa. Oferta współpracy została przesłana do sąsiadujących mocarstw, po długich negocjacjach żadne z sąsiadujących Państw nie uzyskało akceptacji złożonej oferty. Sytuacja stała się napięta. Republika Siras zdecydowała się na siłowe przejęcie złóż na terenie Nikozji. Anamurem, nie mogąc pogodzić się z przebiegiem sytuacji, podejmuje decyzję o przystąpieniu do walki o złoża Asinus. Początkowy brak porozumienia, przeradza się w otwarty konflikt zbrojny…

Strony konfliktu:
NIKOZJA – Państwo ogarnięte wojną domową, posiadające liczne złoża Asinus
ANAMUREM – Mocarstwo leżące na północ od Nikozji
SIRAS – Republika leżąca na południe od Nikozji

Limity uczestników (260osób + Nikozja):
Nikozja – Strona na indywidualne zaproszenie organizatora.
ANAMUREM – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)
REPUBLIKA SIRAS – 130osób (bilety sprzedawane turami 50/50/30)

I Tura biletów ( 50szt. na stronę) – 120zł
II Tura biletów (50szt. na stronę) – 130zł
III Tura biletów (30szt. na stronę) – 140zł

Harmonogram Rozgrywki (23.06.2018)
Rejestracja: 7:00 – 9:00
Odprawa ogólna: 9:00 – 9:30
Odprawa w sztabach z dowódcami stron: 10:00 – 10:40
Start rozgrywki: 11:00
Koniec rozgrywki: 17:00
Przerwa techniczna: 17:00 – 18:30
Odprawa końcowa: 18:30
Oficjalne zakończenie imprezy: 19:00
Start AFTERKA + Koncert zespołu Runika: 19:10 – do ostatniego